Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57586
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКлец, Дмитро Михайловичuk
dc.contributor.authorБондaренко, Анaтолій Ігоровичuk
dc.contributor.authorПелипенко, Євген Сергійовичuk
dc.contributor.authorБайдала, Владислава Юріївнаuk
dc.date.accessioned2022-07-04T06:44:45Zen
dc.date.available2022-07-04T06:44:45Zen
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationВизначення парціальних прискорень двовісної машини з усіма керованими колесами / Д. М. Клец, А. І. Бондаренко, Є. С. Пелипенко, В. Ю. Байдала // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Автомобіле- та тракторобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Automobile and Tractor Construction : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 23-33.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57586en
dc.description.abstractЗапропонований спосіб дозволяє оцінити керованість автомобіля з урахуванням або без урахування відведення, з різними типами ведучих коліс і різними керованими колесами з використанням парціальних прискорень. Визначення бічних та тангенціальних реакцій на автомобільну шину при повороті дозволяє більш точно оцінити маневреність, стійкість і керованість автомобіля. Визначення сумарних і часткових кутових прискорень транспортного засобу при його повертанні з урахуванням або без урахування відведення дозволяє розробити алгоритм поліпшення роботи транспортних засобів з різними типами шин. Використання різних способів керування транспортним засобом ускладнює процес проектування та управління машиною, змінюючи характеристики переміщення машин під час застосування пристроїв блокування. Рівняння обертального руху передньопривідних транспортних засобів і повнопривідних машин при криволінійному русі без відведення є однаковими. З'явлення нових способів виконання маневрів, таких як поворот з усіма ведучими колесами (4WS), вимагає дослідження траєкторії руху, стійкості і керованості машин при заданому маневруванні. Метод парціальних прискорень дозволяє виконувати оцінку керованості транспортних засобів з різними типами приводів (передньо-, задньо- та повнопривідних) та з різними керованими колесами. Визначення бокових реакцій на колесах транспортного засобу при повороті позволяє більш точно виконувати оцінку поворотливості, стійкості та керованості транспортних засобів.uk
dc.description.abstractThe proposed method allows evaluating an automobile handling with or without accounting withdrawal, with various types of drive wheels and various steering wheels using partial acceleration. Determination of lateral and tangential reactions on automobile tire while turning in view tire slip allows more accurate evaluating of automobile maneuverability, stability and handling. Determination of vehicle total and partial angular accelerations during its driving into rotation with and without accounting withdrawal allows developing an vehicles handling improving algorithm with different tire types. Using of different ways in vehicle managing is complicating associated with machine design and control process by machine handling characteristics changing during applying the locking devices. The equations of front-wheel drive vehicles and all-wheel drive vehicles rotational motion when driving on curves without removal are the same. Appearance of new ways to perform maneuvers such as turning movement with all the drive wheels (4WS), requires researching of movement trajectory, stability and handling of machines during specified maneuvering. The partial acceleration method allows the assessment of the controllability of vehicles with different types of drives (front-, rear - and all-wheel drive) and with different steerable wheels. The determination of lateral reactions on the wheels of the vehicle when turning allows for a more accurate assessment of the agility, stability and handling of vehicles.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectусі керовані колесаuk
dc.subjectкерованістьuk
dc.subjectпарціальні прискоренняuk
dc.subjectpartial accelerationen
dc.subjectautomobileen
dc.subjectstabilityen
dc.titleВизначення парціальних прискорень двовісної машини з усіма керованими колесамиuk
dc.title.alternativeDetermination of the partial acceleration of a two-axle vehicle with all-handled wheelsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2078-6840.2021.1.02en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-7463-1030en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6861-6942en
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-8988-791Xen
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-8836-6784en
Appears in Collections:Вісник № 02. Автомобіле- та тракторобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_ATTB_Klets_Vyznachennia.pdf712,71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.