Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57595
Title: Професійна діяльність майбутнього вчителя в епоху інформатизації освіти
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Степа, В. В.
Keywords: навчальний процес; інформаційне суспільство; вища освіта; педагогічна діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грень Л. М. Професійна діяльність майбутнього вчителя в епоху інформатизації освіти / Л. М. Грень, В. В. Степа // Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2018 р. / ред. О. Г. Романовський ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 90-92.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57595
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hren_Profesiina_diialnist_2018.pdf316,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.