Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57609
Title: Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Keywords: навчальний процес; вища освіта; міжнародний ринок; конкурентоспроможність; професійна культура; управлінські рішення
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грень Л. М. Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України / Л. М. Грень // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 203-206.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57609
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hren_Mekhanizmy_upravlinnia_2019.pdf274,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.