Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57611
Title: Педагогіка
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Грень, Лариса Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; педагогічна діяльність; процес виховання; дидактика; сучасна освіта; Болонський процес; академічна мобільність
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Педагогіка : метод. вказівки для студентів усіх форм навчання спец. "Психологія" / О. Г. Романовський, Л. М. Грень ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2019. – 66 с.
Abstract: Навчальне видання призначено для підготовки до занять з курсу "Педагогіка" та активізації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Психологія". Методичні рекомендації складаються з інформативної частини – викладу питань, сконцентрованих на базових категоріях і поняттях, практичних питань для обговорення на семінарському занятті і практичні завдання для підготовки до нього. Представлено завдання для самостійної роботи, а також питання до заліку та рекомендовані джерела інформації до вивчення курсу. Призначено для студентів НТУ "ХПІ" спеціальності "Психологія".
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57611
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2019_Pedahohika.pdf394,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.