Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57612
Title: Управлінська діяльність керівника в епоху інформатизації – шлях до успіху організації
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Зеленцова, І.
Keywords: інформаційні технології; інформаційна культура; вища освіта; навчальний процес; управління; науково-технічний прогрес
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грень Л. М. Управлінська діяльність керівника в епоху інформатизації – шлях до успіху організації / Л. М. Грень, І. Зеленцова // Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2018 р. / заг. ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 93-96.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57612
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hren_Upravlinska_diialnist_2018.pdf549,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.