Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57647
Title: Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи "Проект установки піролізу етанової фракції"
Authors: Григоров, Андрій Борисович
Тульська, Альона Геннадіївна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; хімічні технології; термодинаміка піролізу вуглеводнів; відкладення коксу; реактори
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи "Проект установки піролізу етанової фракції" : для студентів ден. та заоч. форм навчання освіт. ступеня "бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / А. Б. Григоров, А. Г. Тульська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 32 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для надання студентам необхідної допомоги у належній підготовці та виконанні випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з хімічної технології. У методичних вказівках детально наведено основні вимоги до змісту і структури випускної кваліфікаційної роботи з хімічної технології у цілому та теоретичні основи, технологічна схема, розрахунок установки піролізу етанової фракції. Призначені для бакалаврів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія".
ORCID: orcid.org/0000-0001-5370-7016
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57647
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Proekt.pdf395,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.