Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57666
Title: Робочий зошит з курсу "Анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності"
Authors: Хавіна, Ірина Валер'ївна
Keywords: робочий зошит; процеси збудження; гальмування; нейрон; синапс; трансмембранний транспорт
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Робочий зошит з курсу "Анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності" : для студентів спец. 053 "Психологія" ден. та заоч. форми навчання / уклад. І. В. Хавіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 52 с.
Abstract: Робочий зошит є науковим посібником, призначеним для практичних занять з дисципліни «Анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності» для студентів спеціальності 053 "Психологія", що відповідає змісту робочої програми. У зошиті наведено методичні вказівки до практичних занять з усіх основних розділів дисципліни. Всі вказівки мають єдину структуру: номер заняття, тему, план та хід проведення практичної роботи, питання для самопідготовки, які можуть бути використані як для самостійної роботи студентів, так і як контрольні на заняттях.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9038-0892
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57666
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Anatomiia_tsentralnoi.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.