Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57673
Title: Спецкурс "Професійно орієнтована медіаосвіта" у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників гірничої та нафтогазової галузей
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Онкович, Ганна Володимирівна
Онкович, Артем Дмитрович
Keywords: гірнича інженерія; нафтогазова інженерія; медіакультура; медіадидактика; медіадидактика вищої школи; медіаосвіта; професійно орієнтована медіаосвіта; фахова компетентність; медіакомпетентність; спецкурс; розвиток фахової компетеності
Issue Date: 2022
Citation: Білецький В. С. Спецкурс "Професійно орієнтована медіаосвіта" у розвитку фахової компетентності майбутніх працівників гірничої та нафтогазової галузей [Електронний ресурс] / В. С. Білецький, Г. В. Онкович, А. Д. Онкович // Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them : proc. of the 25th Intern. Sci. and Practic. Conf., June 28-July 01, 2022. – Electronic text data. – Athens, 2022. – P. 340-348. – URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-two/, free (accessed 21.07.2022).
Abstract: Сучасний навчальний процес в царині інженерії суттєво базується на використанні інтернету. Медіаграмотність стала ключовою ознакою фаховості спеціаліста. Її набуття супроводжується розвитком медіаосвітніх технологій. Дослідниками-практиками було розглянуто різні аспекти використання засобів масової інформації та їхніх продуктів у навчальному процесі. У різних навчальних закладах з’являються спецкурси з медіаосвіти. Це свідчить про розвиток медіадидактики вищої школи, яка збагачувався новітніми технологіями, термінами, поняттями. Постала потреба узагальнити ці теоретичні напрацювання з опертям на досвід практиків, зокрема, в сфері гірничої та нафтогазової інженерії. У статті для спеціальностей 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова освіта» пропонується програма нового спецкурсу "Професійно орієнтована медіаосвіта для спеціалістів з гірничої та нафтогазової інженерії" і даються деякі рекомендації з його впровадження у систему вищої освіти.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
orcid.org/0000-0001-9493-9104
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57673
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletskyi_Spetskurs_Profesiino_oriientovana_2022.pdf285,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.