Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57682
Назва: Системний підхід до вартісного оцінювання портфелю патентів
Інші назви: Systematic approach to value evaluation of the patent portfolio
Автори: Свіщова, Наталія Сергіївна
Ключові слова: інтелектуальна власність; вартісна оцінка; портфель патентів; intellectual property; intellectual property valuation; patent portfolio
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Свіщова Н. С. Системний підхід до вартісного оцінювання портфелю патентів / Н. С. Свіщова // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2022. – № 1-2 (167-168). – С. 27-32.
Короткий огляд (реферат): У статті зазначено переваги проведення угод з купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності не поодиноких патентів, а портфеля патентів. Проведено системний аналіз визначення діапазону вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності та портфеля патентів. Надано математичне роз’яснення «максимум-мінімум» вартостей, а також обґрунтовано виокремлення власне ринкової ціни. Надано графічний аналіз етапів життєвих циклів. На підставі запропонованої математичної моделі розраховано вартість базового винаходу за патентом UA85101 та загального портфеля патентів АТ «Українські енергетичні машини» (Харків, Україна) станом на 01.02.2022 р., котра складає 1755810 грн. Дані розрахунки передбачають найкращий економічний ефект від використання прав на цей портфель патентів як на своєму підприємстві, так і отримання доходу від продажу невиключної ліцензії. Практична застосовність дослідження дає змогу АТ «Українські енергетичні машини» оцінити можливість підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю, що передбачає отримання максимальної вигоди від комерціалізації інновацій.
The article points out the advantages of conducting agreements on purchase and sale of intellectual property not individual patents, but a portfolio of patents. A systematic analysis of the range of valuation of intellectual property and the patent portfolio was conducted. A mathematical explanation of the "maximumminimum" values is given, as well as the separation of the actual market price is substantiated. A graphical analysisof the stages of life cycles is given. Based on the proposed mathematical model, the value of the basic invention according to the patent UA85101 and the general portfolio of patents of JSC "Ukrainian Power Machines" (Kharkiv, Ukraine) as of 01.02.2022, which is 1755810 UAH. These calculations assume the best economic effect of using the rights to this portfolio of patents both in-house and obtaining income from the sale of a non-exclusive license. The practical applicability of the study allows JSC "Ukrainian Energy Machines" to assess the possibility of improving the efficiency of intellectual property management, which provides maximum benefit from the commercialization of innovations.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7584-6279
DOI: doi.org/10.20998/2313-8890.2022.01.04
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57682
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
EEE_2022_1-2_Svishchova_Systemnyi_pidkhid.pdf929,83 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.