Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57696
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за темою "Операторний метод при розрахунках перехідних процесів в лінійних електричних колах"
Authors: Кубрик, Борис Іванович
Литвиненко, Світлана Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; диференціальні рівняння Кірхгофа; інтегрування; перетворення Лапласа; закони Ома; електрична енергія; струм; напруга
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за темою "Операторний метод при розрахунках перехідних процесів в лінійних електричних колах" з дисциплін "Теоретичні основи електротехніки", "Теорія електричних та магнітних кіл", "Теорія електромагнітних кіл", "Теорія електричних кіл та сигналів", "Теорія електричних кіл" [Електронний ресурс] : для студентів електротехн. та комп. спец. / уклад.: Б. І. Кубрик, С. А. Литвиненко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57696.
Abstract: У цих методичних вказівках наведені основні теоретичні положення операторного методу, ряд прикладів його використання для розрахунку перехідних процесів в колах постійного та гармонійного струму, а також при впливах вхідних імпульсних сигналів, та варіанти завдань для самостійного виконання. Матеріали цих методичних вказівок допоможуть студентам у засвоєнні теорії та набутті практичних навичок використання операторного методу для аналізу перехідних процесів в електричних колах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57696
Appears in Collections:Кафедра "Теоретичні основи електротехніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Operatornyi_metod.pdf765,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.