Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57699
Title: Програмування промислових контролерів Mitsubishi MELSEC серії FX
Authors: Лисаченко, Ігор Григорович
Дзевочко, Альона Ігорівна
Keywords: методичні вказівки; практикум; контролер; програмування; аналогові сигнали; лічильники; таймери
Issue Date: 2022
Citation: Програмування промислових контролерів Mitsubishi MELSEC серії FX [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення комп'ютерного практикуму з навчальної дисципліни "Програмне забезпечення промислових контролерів" : для студентів спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" усіх форм навчання / уклад.: І. Г. Лисаченко, А. І. Дзевочко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 82 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57699.
Abstract: Методичні вказівки розроблені з метою отримання здобувачами вищої освіти за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» необхідних компетентностей (К17) та програмних результатів (ПР10). Вони використовуються для проведення комп’ютерного практикуму із навчальної дисципліни «Програмне забезпечення промислових контролерів» та вміщують необхідні відомості для розробки прикладного програмного забезпечення (ППЗ) для промислових контролерів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3723-8587
orcid.org/0000-0001-5988-5577
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57699
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Prohramuvannia_promyslovykh.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.