Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57708
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Міжнародне технічне регулювання"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Keywords: методичні вказівки; міжнародне технічне регулювання; схеми оцінки відповідності; штрихове кодування; міжнародні стандарти; план НАССР; експертна група; контрольні карти; контроль якості; гістограми
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Міжнародне технічне регулювання" [Електронний ресурс] : для студентів спеці. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістер.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 64 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57708.
Abstract: Технічне регулювання як вирішення правових відносин при встановленні, застосуванні та виконанні обов'язкових вимог до продукції та пов’язаних з нею процесів, персоналу, органів, а також контроль за їх дотриманням у різних країнах має свої особливості, що пов’язані зі створенням національних систем стандартизації, метрології, сертифікації, акредитації у різних історичних, економічних, географічних та інших умовах. Тому зростаючий інтерес до міжнародного технічного регулювання в Україні зумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. Дисципліна «Міжнародне технічне регулювання» вивчає теоретичні та практичні засади застосування міжнародних нормативних документів у сфері технічного регулювання України, визначення відповідності національних нормативних документів міжнародним, використання складових системи міжнародного технічного регулювання для усунення технічних бар'єрів у торгівлі. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі «Міжнародне технічне регулювання». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з міжнародного технічного регулювання. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57708
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Mizhnarodne_tekhnichne_rehuliuvannia.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.