Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57710
Title: Економічна теорія. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
Authors: Абрамов, Федір Володимирович
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; графічні завдання; розрахункові завдання; граничні витрати; обсяг виробництва; фінанси
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Економічна теорія. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. "Економіка", "Фінанси", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Міжнародні економічні відносини", "Готельно-ресторанна справа" / уклад. Ф. В. Абрамов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 64 с.
Abstract: Дані методичні вказівки містять 47 варіантів індивідуальних графічних та розрахункових завдань з теми "Підприємство". Кожен варіант містить 2 окремих завдання. Запропоновані завдання можуть бути використані для роботи студентів на практичних заняттях або поточного чи підсумкового контролю. Всі завдання кожного варіанта є незалежними та, на розсуд викладача, можуть бути використані у будь-якій комбінації, що якнайкраще відповідає плану лекцій. Також окремі завдання можуть бути використані викладачами під час складання розрахункових та графічно-розрахункових завдань. Крім індивідуальних графічних та розрахункових завдань, методичні вказівки містять зразки розв’язання завдань. Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу "Економічна теорія". Дані методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей "Економіка", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
ORCID: orcid.org/0000-0003-4825-3974
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57710
Appears in Collections:Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Ekonomichna_teoriia.pdf294,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.