Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Замула, Олексій Олександрович
Шапран, Євген Миколайович
Keywords: методичні вказівки; асортимент; якість; борошно; крупи; хліб; макаронні вмироби; крохмаль; цукор; мед; кондитерські вироби; господарсько-ботанічні сорти овочів; помологічні сорти плодів; ампелографічні сорти винограду; рослинні олії; тваринні топлені жири; маргарин; майонез; молоко; молочні продукти; м'ясо сільськогосподарських тварин; м'ясо домашньої птиці; ковбасні вироби; стандарти
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалавр.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський, О. О. Замула, Є. М. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717.
Abstract: Харчові продукти – це об’єкти тваринного та рослинного походження, які використовують в їжі у натуральному чи переробленому вигляді як джерело енергії, харчових речовин. Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в харчових речовинах для нормальної життєдіяльності. Дисципліна «Харчові продукти» вивчає фізичні, хімічні та біологічні властивості продуктів рослинного та тваринного походження та зміни цих властивостей на всіх етапах товаропросування. Тому ця дисципліна тісно пов’язана з харчовою промисловістю, сільським господарством та торгівлею, а також із багатьма галузями науки – фізіологією харчування, технологією виготовлення їжі, мікробіологією, холодильною технологією, економікою, комерційною діяльністю. Широко використовуються в цьому курсі дані фізики, хімії, біохімії та математики. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі «Харчові продукти». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з харчових продуктів. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Kharchovi_produkty.pdf913,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.