Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілоцерківський, Олександр Борисовичuk
dc.contributor.authorЗамула, Олексій Олександровичuk
dc.contributor.authorШапран, Євген Миколайовичuk
dc.date.accessioned2022-08-16T18:24:14Z-
dc.date.available2022-08-16T18:24:14Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалавр.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський, О. О. Замула, Є. М. Шапран ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57717-
dc.description.abstractХарчові продукти – це об’єкти тваринного та рослинного походження, які використовують в їжі у натуральному чи переробленому вигляді як джерело енергії, харчових речовин. Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в харчових речовинах для нормальної життєдіяльності. Дисципліна «Харчові продукти» вивчає фізичні, хімічні та біологічні властивості продуктів рослинного та тваринного походження та зміни цих властивостей на всіх етапах товаропросування. Тому ця дисципліна тісно пов’язана з харчовою промисловістю, сільським господарством та торгівлею, а також із багатьма галузями науки – фізіологією харчування, технологією виготовлення їжі, мікробіологією, холодильною технологією, економікою, комерційною діяльністю. Широко використовуються в цьому курсі дані фізики, хімії, біохімії та математики. У цих методичних вказівках розглянуто основні числові методи, які застосовуються в курсі «Харчові продукти». Кожен розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спочатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розглядається хід розв’язання задач, наприкінці кожного розділу наведено варіанти індивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Ці методичні вказівки не замінюють підручників з харчових продуктів. Теоретичні основи викладаються у стислому вигляді. Даються тільки ті відомості, які необхідні безпосередньо для розв’язання задач.uk
dc.language.isouk-
dc.subjectметодичні вказівкиuk
dc.subjectасортиментuk
dc.subjectякістьuk
dc.subjectборошноuk
dc.subjectкрупиuk
dc.subjectхлібuk
dc.subjectмакаронні вмиробиuk
dc.subjectкрохмальuk
dc.subjectцукорuk
dc.subjectмедuk
dc.subjectкондитерські виробиuk
dc.subjectгосподарсько-ботанічні сорти овочівuk
dc.subjectпомологічні сорти плодівuk
dc.subjectампелографічні сорти виноградуuk
dc.subjectрослинні оліїuk
dc.subjectтваринні топлені жириuk
dc.subjectмаргаринuk
dc.subjectмайонезuk
dc.subjectмолокоuk
dc.subjectмолочні продуктиuk
dc.subjectм'ясо сільськогосподарських тваринuk
dc.subjectм'ясо домашньої птиціuk
dc.subjectковбасні виробиuk
dc.subjectстандартиuk
dc.titleМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Харчові продукти"uk
dc.typeLearning Objecteen
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-4707-7964-
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Kharchovi_produkty.pdf913,51 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.