Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57718
Title: Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових проєктів із дисципліни "Міжнародне технічне регулювання"
Authors: Білоцерківський, Олександр Борисович
Keywords: методичні вказівки; курсові проєкти; міжнародне технічне регулювання; система технічного регулювання країни; загальна характеристика країни; стандартизація; метрологія; оцінка відповідності; акредитація; якість; безпека; споживча політика; законодавство; нормативна база; інфраструктура
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових проєктів із дисципліни "Міжнародне технічне регулювання" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістер.) рівня усіх форм навчання / уклад.: О. Б. Білоцерківський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 12 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57718.
Abstract: Технічне регулювання як вирішення правових відносин при встановленні, застосуванні та виконанні обов'язкових вимог до продукції та пов’язаних з нею процесів, персоналу, органів, а також контроль за їх дотриманням у різних країнах має свої особливості, що пов’язані зі створенням національних систем стандартизації, метрології, сертифікації, акредитації у різних історичних, економічних, географічних та інших умовах. Тому зростаючий інтерес до міжнародного технічного регулювання в Україні зумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. Дисципліна «Міжнародне технічне регулювання» вивчає теоретичні та практичні засади застосування міжнародних нормативних документів у сфері технічного регулювання України, визначення відповідності національних нормативних документів міжнародним, використання складових системи міжнародного технічного регулювання для усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Ці методичні вказівки призначено для виконання та оформлення курсових проєктів із дисципліни «Міжнародне технічне регулювання» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня усіх форм навчання. Варіанти завдань студент вибирає за останньою цифрою номера прізвища у журналі групи. Студенти всіх форм навчання працюють над курсовим проєктом протягом семестру. Виконання та оформлення курсових проєктів здійснюється відповідно до загальних вимог щодо їхньої підготовки. Джерелами інформації для їх написання є рекомендована література, мережа Інтернет та ін. Студенти всіх форм навчання захищають курсовий проєкт на заліковому тижні у вигляді доповіді з презентацією Microsoft PowerPoint.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4707-7964
orcid.org/0000-0003-4707-7964
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57718
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Mizhnarodne_tekhnichne.pdf534,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.