Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57721
Title: Роль фахових видань у розвитку і популяризації знань
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: навчальний процес; електронні документи; наукові дослідження; Volks-sciense; журнали
Issue Date: 2003
Publisher: Донецький державний аграрний університет
Citation: Білецький В. С. Роль фахових видань у розвитку і популяризації знань / В. С. Білецький // Сб. науч.тр. Сер. : Государственное управление / Донец. держ. акад. упр. – Донецьк : ДонДАУ, 2003. – Т. 4, вип. 19 : Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. – 4 с.
Abstract: У назві нашого повідомлення, на перший погляд, приховане певне протиріччя, контроверза. І стосується воно понять "фаховість" та "популяризація". Дійсно, фахові видання, в сучасному їх розумінні – то спеціальні наукові видання – періодичні, монографічні тощо, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Їм притаманні специфічні ознаки – наукова новизна, спеціальна термінологія, аналітичний, академічний стиль викладу без його спрощення (популяризації). Популяризація ж – то виклад знання в доступній, дохідливій формі, поширення серед народних мас надбань вітчизняної та світової культури, пропаганда знань. Отже, так як власне фахова праця, не може бути спрощена задля її доступності для широкого загалу, то й функцію популяризації фахові видання не можуть і не повинні виконувати – це область інших – науково-популярних видань. Так видається на перший погляд і важко що закинути саме такій логіці. Разом з тим, реалії сучасного періоду розвитку науки, в першу чергу в гуманітарній галузі, мають декілька специфічних особливостей.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57721
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sb_nauch_tr_2003_4_19_Biletskyi_Fakhovi_vydannia.pdf90,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.