Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57729
Title: Формування механізму управління розвитком промислового підприємства на основі системного підходу
Other Titles: Formation of mechanism of industrial enterprise development management system
Authors: Ходирєва, Оксана Олегівна
Keywords: розвиток; невизначеність; контролінг; стратегія; development; uncertainty; controlling; goal; strategy
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Ходирєва О. О. Формування механізму управління розвитком промислового підприємства на основі системного підходу / О. О. Ходирєва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2022. – Вип. 1 (105). – С. 34-39.
Abstract: Мета статті полягає в формуванні механізму управління розвитком підприємства на засадах контролінгу в умовах невизначеності. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: структурний метод; порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічне узагальнення. Для управління розвитком підприємства в умовах невизначеності пропонується використання системного підходу. У статті визначено основні елементи системного підходу управління розвитком підприємства. Запропоновано компонентний склад системи управління розвитком. В статті висвітлено основні принципи управління розвитком промислових підприємств та сформовано цілі розвитку промислових підприємств. Використання на практиці запропонованих розробок дозволить підприємству чітко визначити цілі, принципи, компоненти управління розвитком та за рахунок цього сформувати ефективний механізм управління розвитком в умовах невизначеності.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9761-4943
DOI: doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-5
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57729
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauk_visnyk_PUET_2022_ET_1_Khodyrieva_Formuvannia_mekhanizmu.pdf649,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.