Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5773
Title: Регіональна асіметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту в Україні
Authors: Жовтяк, Г. А.
Keywords: вантажні перевезення; транспортна регіональна структура; собівартість перевезень; залізничний транспорт; морський транспорт; річковий транспорт; infrastructure; freight; transport; transport regional structure
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Жовтяк Г. А. Регіональна асіметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту в Україні / Г. А. Жовтяк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 24 (997). – С. 40-48.
Abstract: З огляду на основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами, а саме: долі обсягів реалізованої продукції великими, середніми та малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції по регіону, та враховуючи результати проведенного аналізу та обробки експертних оцінок, була виявлена регіональна асиметрія розвитку інфраструктури вантажного транспорту в Україні
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5773
Appears in Collections:Вісник № 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_24_Zhovtiak_Rehionalna.pdf622,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.