Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57749
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення". Частина 1. Лексичний аспект
Authors: Агібалова, Тетяна Миколаївна
Карачова, Дар'я Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; англійська мова; писемна мовленнєва діяльність; усна мовленнєва діяльність; ділова комунікація
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення". Ч. 1. Лексичний аспект [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" / уклад.: Т. М. Агібалова, Д. В. Карачова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 34 с. – Англ. мовою. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57749.
Abstract: Частину першу методичних вказівок до практичних занять з дисципліни "Переклад ділового мовлення" розроблено для студентів 2 курсу спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" денної і заочної форм навчання. Видання укладено відповідно до рекомендацій і програми вивчення вказаної дисципліни у вищих навчальних закладах на гуманітарних факультетах. Методичні вказівки складаються з трьох лексичних розділів, що вміщують комплекси вправ і завдань, спрямованих на розвиток компетенції в основних видах усної і писемної мовленнєвої діяльності, забезпечують формування умінь, затребуваних у сучасній міжнародній діловій комунікації. Фактичний мовний матеріал, що належить до автентичного контенту сучасних англомовних медійних ресурсів, дібрано у такий спосіб, аби сприяти розвитку навичок володіння ініціативою у фаховому діалогічному мовленні. Методичні вказівки можуть бути використані для аудиторної і самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4612-4845
orcid.org/0000-0001-9526-2406
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57749
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Pereklad.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.