Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57750
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення". Частина 2. Граматичний аспект
Authors: Агібалова, Тетяна Миколаївна
Карачова, Дар'я Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; англійська мова; граматика; ділова комунікація; писемна мовленнєва діяльність; усна мовленнєва діяльність
Issue Date: 2022
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення". Ч. 2. Граматичний аспект [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" / уклад.: Т. М. Агібалова, Д. В. Карачова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 48 с. – Англ. мовою. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57750.
Abstract: Частину другу методичних вказівок до практичних занять з курсу "Переклад ділового мовлення" розроблено для студентів 2 курсу спеціальності 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" денної і заочної форм навчання. Видання укладено відповідно до рекомендацій і програми вивчення вказаної дисципліни у вищих навчальних закладах мовного профілю. Методичні вказівки складаються з п’ятьох граматичних розділів, що містять комплекси вправ і завдань, спрямованих на розвиток у студентів компетенції в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності й умінь, затребуваних у сучасній міжнародній діловій комунікації. Тематика параграфів охоплює такі теми, як-от: Present Tenses, Past Tenses, The Infinitive/-ing Form, The Passive, Types of Conditionals. Граматичний матеріал дібрано таким чином, аби сприяти формуванню навичок володіння ініціативою в діалогічному мовленні. Методичні вказівки можуть бути використані для аудиторної і самостійної роботи студентів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4612-4845
orcid.org/0000-0001-9526-2406
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57750
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Pereklad_dilovoho_movlennia.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.