Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57751
Title: Тексти лекцій до лекційних занять з курсу "Зіставна граматика англійської та української мов" за темою "Самостійні частини мови. Частина. 1"
Authors: Карачова, Дар'я Володимирівна
Агібалова, Тетяна Миколаївна
Keywords: текст лекцій; лінгвістика; іменник; дієслово; прислівник; займенник; числівник; прикметник
Issue Date: 2022
Citation: Тексти лекцій до лекційних занять з курсу "Зіставна граматика англійської та української мов" за темою "Самостійні частини мови. Ч. 1" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 "Філологія" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська" / уклад.: Д. В. Карачова, Т. М. Агібалова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 70 с. – Англ. мовою. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57751.
Abstract: Тексти лекцій з дисципліни «Зіставна граматика англійської та української мов» є оглядом основних проблем морфології та синтаксису сучасної англійської мови. Вступ у теоретичні проблеми граматики здійснюється на фоні узагальненого опису основ її граматичної будови. Особлива увага приділяється аналізу саме теоретичних граматичних явищ на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення. Ця дисципліна є більш глибинним вивченням морфологічних та синтаксичних особливостей англійської мови та спонукає студентів до детальнішого дослідження граматичних особливостей англійської мови та специфіки її функціонування, пошуку аналогів в українській мові, зіставлення граматичних конструкцій двох мов. Ця дисципліна є логічним, проте більш глибоким вивченням граматики, дослідженням її теоретичної складової на базі набутих знань, які були отримані на заняттях із практичної граматики. Структурно тексти лекцій складаються з 6 розділів, які охоплюють всі самостійні частини англійської мови.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9526-2406
orcid.org/0000-0003-4612-4845
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57751
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Ahibalova_Zistavna_hramatyka.pdf802,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.