Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57768
Title: Устаткування підприємств з переробки твердих горючих копалин
Authors: Шульга, Ігор Володимирович
Мірошниченко, Денис Вікторович
Keywords: навчальний посібник; вагоноперекидач; конвеєри; коксові машини; флотаційні машини; центрифуги; фільтри; коксові батареї; кантувальне приміщення; розігрів коксових печей; гідрогенізація вугілля; газифікація твердих палив
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво "Крок"
Citation: Шульга І. В. Устаткування підприємств з переробки твердих горючих копалин : навч. посібник / І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків – Тернопіль : Крок, 2022. – 209 с.
Abstract: У посібнику викладені основні відомості про устаткування підприємств переробки твердих горючих копалин з використанням сучасних та перспективних технологій: коксування (в т.ч. без уловлювання хімічних продуктів коксування та у безперервних процесах), напівкоксування, газифікації та гідрогенізації. Це є теоретичною основою для вивчення навчальної дисципліни "Основи технології переробки твердих горючих копалин". Призначено для студентів і аспірантів за спеціальністю 161 – Хімічні технології, спеціалізації 161-05 – Технології переробки нафти, газу та твердого палива, а також суміжними спеціалізаціями хіміко-технологічного та енергетичного спрямування, пов’язаними з використанням твердого палива.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57768
ISBN: 978-617-692-696-2
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Shulha_Ustatkuvannia.pdf4,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.