Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57770
Title: Фізика та хімія твердих горючих копалин
Authors: Шульга, Ігор Володимирович
Мірошниченко, Денис Вікторович
Keywords: навчальний посібник; буре вугілля; сланці; теорія метаморфізму; плавкість золи; галоїдування; дія води; сипкість; механічна міцність; хімічні процеси; генераторні гази; пористість
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво "Крок"
Citation: Шульга І. В. Фізика та хімія твердих горючих копалин : навч. посібник / І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків – Тернопіль : Крок, 2022. – 212 с.
Abstract: У посібнику викладені основні положення фізики та хімії твердих горючих копалин, що є теоретичною основою для вивчення відповідної навчальної дисципліни. Для студентів і аспірантів за спеціалізацією "Технології переробки нафти, газу та твердого палива", а також суміжними спеціалізаціями хіміко-технологічного та енергетичного спрямування, пов’язаними з використанням твердого палива.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57770
ISBN: 978-617-692-698-6
Appears in Collections:Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Shulha_Fizyka.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.