Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57772
Title: Психологія управління
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Грень, Лариса Миколаївна
Карлюк, Сергій Володимирович
Keywords: методичні вказівки; активність особистості людини; регуляція поведінки; управлінська діяльність; лідерство; мотивація; комунікативна компетентність; професійна діяльність
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Іванченко І. С.
Citation: Психологія управління : метод. вказівки для студентів усіх форм навчання економ. спец. / уклад.: О. Г. Романовський, Л. М. Грень, С. В. Карлюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Іванченко І. С., 2021. – 51 с.
Abstract: У виданні розкрито загальні засади психології управління, доведено, що сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією з найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів керівництва. Методичні вказівки містять у концентрованому виді теоретичний виклад кожної теми, що супроводжується практичними завданнями, які можуть бути орієнтиром для самостійної роботи студентів й організації ефективних семінарських та практичних занять.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0003-4466-6018
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57772
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Psykholohiia_upravlinnia.pdf414,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.