Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57777
Title: Професійна діяльність та самоактуалізація особистості
Authors: Другов, О. В.
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: успішність професіонала; професійне становлення особистості; еталон особистості професіонала; особистісне зростання; професійна віддача; вибір професії; деформація особистості; формування особистості; почуття ідентичності; професійна ідентифікація; самоздiйснення; професіоналізація
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Другов О. В. Професійна діяльність та самоактуалізація особистості / О. В. Другов, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 31-33.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57777
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drugov_Profesiina_2021.pdf677,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.