Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57778
Title: Формування лідерського потенціалу у студентів - психологів 1 курсу
Authors: Дзекановська, О. В.
Гура, Т. В.
Keywords: професійна підготовка фахівців; приховані резерви людини; формування лідерських якостей; лідерство; лідерські якості особистості; лідерська поведінка; лідерський потенціал студентів; органи студентського самоврядування; сюжетно-рольові ігри; ділові ігри; тренінги; змагання
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дзекановська О. В. Формування лідерського потенціалу у студентів - психологів 1 курсу / О. В. Дзекановська, Т. В. Гура // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 29-31.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57778
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzekanovska_Formuvannia_2021.pdf664,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.