Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57781
Title: Вплив сучасної пандемічної ситуації на психологічне самовідчуття особистості
Authors: Чабанна, Є. С.
Богдан, Жанна Борисівна
Keywords: COVID-19; психічний стан людини; пандемія; депресія; стресові стани; психічне здоров’я; психічні розлади; психосоматичні розлади; епідеміологічна криза; емоційні розлади
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чабанна Є. С. Вплив сучасної пандемічної ситуації на психологічне самовідчуття особистості / Є. С. Чабанна, Ж. Б. Богдан // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 21-24.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57781
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chabanna_Vplyv_2021.pdf685,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.