Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57783
Title: Навчатися, щоб розуміти світ (відмінність класичної моделі університету від моделі відкритого університету)
Authors: Дольська, Ольга Олексіївна
Keywords: відкритий університет; Е-освіта; відкрита освіта; класична модель освіти
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дольська О. О. Навчатися, щоб розуміти світ (відмінність класичної моделі університету від моделі відкритого університету) / О. О. Дольська // Організація та функціонування Е-освіти в умовах викликів та ризиків у сучасному глобалізованому світі: практичні студії : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, 5 травня 2022 р. / гол. ред. О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 19-21.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57783
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolska_Navchatysia_2022.pdf296,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.