Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57786
Title: Переваги та недоліки дистанційного навчання
Authors: Разводова, Т. О.
Keywords: дистанційне навчання; організація освітнього процесу; дистанційна освіта
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Разводова Т. О. Переваги та недоліки дистанційного навчання / Т. О. Разводова // Організація та функціонування Е-освіти в умовах викликів та ризиків у сучасному глобалізованому світі: практичні студії : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, 5 травня 2022 р. / гол. ред. О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 29-30.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57786
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razvodova_Perevahy_2022.pdf289,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.