Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57787
Title: Наявні парадигми освіти та їх відповідність запитам сучасного світу
Authors: Смоляга, Марина Віталіївна
Keywords: термін "парадигма"; конотація лексеми «освіта»
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Смоляга М. В. Наявні парадигми освіти та їх відповідність запитам сучасного світу / М. В. Смоляга // Організація та функціонування Е-освіти в умовах викликів та ризиків у сучасному глобалізованому світі: практичні студії : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару, 5 травня 2022 р. / гол. ред. О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 30-31.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57787
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smoliaha_Naiavni_2022.pdf361,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.