Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57807
Title: Початок роботи з Python і робота з даними. Частина 1
Authors: Козуля, Марія Михайлівна
Козуля, Тетяна Володимирівна
Keywords: лабораторний практикум; інформаційні технології; програмування; порівняння ланцюгів; логічні оператори; умовні оператори; цикли; множини; списки; рядки
Issue Date: 2022
Citation: Козуля М. М. Початок роботи з Python і робота з даними [Електронний ресурс] : лаб. практикум з навч. дисципліни "Основи програмування Python (дисципліна вибору 02)" : для студентів спец. 122 "Комп'ютерні науки", 126 "Інформаційні системи та технології". Ч. 1 / М. М. Козуля, Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 97 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57807.
Abstract: У першій частині лабораторного практикуму з дисципліни "Основи програмування Python" надані матеріали 3-х лабораторних робіт з завданням до практичного виконання задач щодо набуття початкових знань з Python. У практикуму відзначені перші кроки роботи з даними для набуття студентами професійних умінь (компетенцій) та практичних навичок при роботі з мовою програмування Python. Наведено багато прикладів, які ілюструють реалізацію конкретних завдань. Призначено для студентів, викладачів і користувачів, які вивчають основи програмування Python для практичного застосування при створенні додатків для розвязку задач у різних галузях науково-практичних досліджень.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4090-8481
orcid.org/0000-0001-5107-9140
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57807
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2022_Kozulia_Pochatok_roboty.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.