Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57813
Title: Створення ситуації успіху – активна умова формування лідерського потенціалу особистості
Authors: Куліш, К. В.
Михайличенко, В. Є.
Keywords: ситуація успіху; успіх; можливості особистості; стан успіху; розвиток особистості; потенціал особистості; позитивні емоції; освітній процес; соціальний оптимізм особистості; активізація лідерського потенціалу
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Куліш К. В. Створення ситуації успіху – активна умова формування лідерського потенціалу особистості / К. В. Куліш, В. Є. Михайличенко // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 35-37.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57813
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulish_Stvorennia_2021.pdf667,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.