Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57814
Title: Критичне мислення, як одна з найважливіших навичок лідера XXI століття
Authors: Лошакова, І. В.
Книш, А. Є.
Keywords: критичність; критичне мислення; рефлексивне мислення; концептуалізація; оцінка інформації; інтелектуальні вміння; об'єктивне міркування; аналіз інформації; рефлексія; виховання лідерів
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Лошакова І. В. Критичне мислення, як одна з найважливіших навичок лідера XXI століття / І. В. Лошакова, А. Є. Книш // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 37-39.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57814
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loshakova_Krytychne_2021.pdf666,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.