Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57815
Title: Формування лідерського потенціалу у студентів за працями В. О. Сухомлинського
Authors: Михайлова, Н. В.
Богдан, Жанна Борисівна
Keywords: формування лідерства; лідерство; формування якостей лідера; лідер; ефективність лідера; лідерські вміння; педагогічні поради; виховання молодого покоління
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Михайлова Н. В. Формування лідерського потенціалу у студентів за працями В. О. Сухомлинського / Н. В. Михайлова, Ж. Б. Богдан // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 39-41.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57815
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykhailova_Formuvannia_2021.pdf666,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.