Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57816
Title: Сучасні тенденції аналізу лідерства як психологічної категорії
Authors: Надточій, А. В.
Підбуцька, Н. В.
Keywords: лідерство; лідер; ефективне лідерство; сучасний лідер; риси лідера; ефективна модель лідерства; психологія лідерства; основи лідерства
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Надточій А. В. Сучасні тенденції аналізу лідерства як психологічної категорії / А. В. Надточій, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 41-43.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57816
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadtochii_Suchasni_2021.pdf678,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.