Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57840
Title: Психологічні особливості менеджерів
Authors: Нагла, Д. Є.
Підбуцька, Н. В.
Keywords: сучасний менеджер; якості менеджера; особистісні характеристики менеджера; організаторські якості; інтелектуальні якості; психологічні аспекти діяльності менеджерів; управлінська діяльність; талант менеджера
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Нагла Д. Є. Психологічні особливості менеджерів / Д. Є. Нагла, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 54-56.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57840
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagla_Psyhologichni_2021.pdf677,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.