Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57841
Title: Взаємозв’язок ґендерних стереотипів з розвитком ґендерної ідентичності
Authors: Гохіна, Н.
Хавіна, І. В.
Keywords: трансґендорность; варіативний ґендер; ґендерна неконформность; цісґендер; ґендерний вираз; ґендерна соціалізація; ґендерні стереотипи; ґендерна нерівність; ґендерна ідентичність; ґендерна роль
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гохіна Н. Взаємозв’язок ґендерних стереотипів з розвитком ґендерної ідентичності / Н. Гохіна, І. В. Хавіна // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 51-53.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57841
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gohina_Vzaiemozviazok_2021.pdf666,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.