Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57843
Title: Емоційна освідченість як засіб формування особистості лідера
Authors: Штонда, Є. В.
Черкашин, Андрій Іванович
Keywords: лідерська група; колективне лідерство; емоційний інтелект; емоційна грамотність; міжособистісні відносини; позитивні емоції; виховання лідерів; виховання особистості
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Штонда Є. В. Емоційна освідченість як засіб формування особистості лідера / Є. В. Штонда, А. I. Черкашин // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 45-47.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57843
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shtonda_Emotsiina_2021.pdf664,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.