Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57844
Title: Причини та особливості прояву тривожності особистості
Authors: Ситник, Н. В.
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: тривожність; особливості виховання дітей; самооцінка; тривога; психофізіологія; діти з неповних сімей; конфліктна будова самооцінки; розвиток особливості; індивідуальні психологічні особливості; корисна тривожність
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ситник Н. В. Причини та особливості прояву тривожності особистості / Н. В. Ситник, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 43-45.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57844
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sytnyk_Prychyny_2021.pdf666,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.