Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57885
Title: Особливості рівня тривожності та типів поведінки в конфлікті у студентському середовищі
Authors: Панасенко, Я. В.
Гура, Т. В.
Keywords: конфлікт; конфліктна поведінка; ситуативна тривожність; особистісна тривожність; деструктивні типи поведінки; конфліктна взаємодія студентів; суперництво; компроміс; уникнення; пристосування; співпраця; конфлікти у студентському віці
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Панасенко Я. В. Особливості рівня тривожності та типів поведінки в конфлікті у студентському середовищі / Я. В. Панасенко, Т. В. Гура // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 58-60.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57885
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panasenko_Osoblyvosti_2021.pdf668,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.