Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57914
Название: Технологічні передумови деформації і рушення зрізуємого шару при швидкісному зубофрезуванні загартованих циліндричних зубчатих коліс на основі атомного підходу
Другие названия: Technlogical prerequisites for deformation and fault of the cut layer during the speed gear milling of hardened cylindrical gears on the basis of the atomic approach
Авторы: Клочко, Олександр Олександрович
Гасанов, Магомедемін Ісамагомедовіч
Заковоротній, Олександр Юрійович
Майборода, Віктор Станіславович
Охріменко, Олександр Анатолійович
Федоренко, Віталій Сергійович
Ключевые слова: швидкісне зубофрезерування; кут ковзання; радіуса заокруглення ріжучої кромки лезового інструменту; режими різання; атомна структура металів; дислокації; різання; деформація; high-speed hobbing; slip angle; rounding radius of the cutting edge of the blade tool; cutting conditions; atomic structure of metals; dislocations; cutting; deformation
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Технологічні передумови деформації і рушення зрізуємого шару при швидкісному зубофрезуванні загартованих циліндричних зубчатих коліс на основі атомного підходу / О. О. Клочко, М. М. Гасанов, О. Ю. Заковоротній, В. С. Майборода, О. А. Охріменко, В. С. Федоренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (5). – С. 10-20.
Краткий осмотр (реферат): Наукові основи технологічного регламенту вибору та призначення параметрів обробки при зубофрезеруванні базуються на основоположних теоретичних положеннях теорії про тертя, технологію машинобудування та теорію різання. Вперше науково обґрунтовано кут ковзання при пластичному відтисканні (передеформування) матеріалу, коли матеріал обтікає індентор (інструмент) без відокремлення від основної маси. Визначення мінімальних кутів ковзання при обробці зубчастих великомодульних коліс методом фрезерування, виходячи з фізико-хімічних процесів механіки тертя, дозволяє значно підвищити ефективність процесу формоутворення зубів та експлуатаційні властивості їх поверхонь. Викладено атомний підхід до процесів деформації та руйнування стружки при різанні. Опір пластичної деформації шару, що зрізається, залежить від типу кристалічної решітки оброблюваного матеріалу, його енергії дефекту упаковки та наявності домішок на межах зерен. Вплив цих факторів проявляється через види диссипативних структур, що формуються в процесі деформації шару, що зрізається і визначають її локалізацію.
The scientific foundations of the technological regulation for the selection and assignment of processing parameters during gear milling are based on the fundamental theoretical provisions of the friction theory, mechanical engineering technology and cutting theory. For the first time, the sliding angle was scientifically substantiated during plastic displacement (pre-deformation) of the material, when the material flows around the indenter (tool) without separation from the main mass. Determination of the minimum sliding angles during the processing of large-module gear wheels by milling, based on the physicochemical processes of friction mechanics, can significantly increase the efficiency of the tooth shaping process and the operational properties of their surfaces. An atomic approach to the processes of deformation and destruction of chips during cutting is presented. The resistance to plastic deformation of the cut layer depends on the type of crystal lattice of the processed material, its stacking fault energy, and the presence of impurities at the grain boundaries. The influence of these factors is manifested through the types of dissipative structures that are formed in the process of deformation of the cut layer and determine its localization.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2841-9455
orcid.org/0000-0001-6902-6928
orcid.org/0000-0002-5446-6987
DOI: doi.org/10.20998/2079-004X.2022.1(5).02
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57914
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Технології в машинобудуванні

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2022_1_TVM_Klochko_Tekhnolohichni_peredumovy.pdf877,01 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.