Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57914
Назва: Технологічні передумови деформації і рушення зрізуємого шару при швидкісному зубофрезуванні загартованих циліндричних зубчатих коліс на основі атомного підходу
Інші назви: Technlogical prerequisites for deformation and fault of the cut layer during the speed gear milling of hardened cylindrical gears on the basis of the atomic approach
Автори: Клочко, Олександр Олександрович
Гасанов, Магомедемін Ісамагомедовіч
Заковоротній, Олександр Юрійович
Майборода, Віктор Станіславович
Охріменко, Олександр Анатолійович
Федоренко, Віталій Сергійович
Ключові слова: швидкісне зубофрезерування; кут ковзання; радіуса заокруглення ріжучої кромки лезового інструменту; режими різання; атомна структура металів; дислокації; різання; деформація; high-speed hobbing; slip angle; rounding radius of the cutting edge of the blade tool; cutting conditions; atomic structure of metals; dislocations; cutting; deformation
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Технологічні передумови деформації і рушення зрізуємого шару при швидкісному зубофрезуванні загартованих циліндричних зубчатих коліс на основі атомного підходу / О. О. Клочко, М. М. Гасанов, О. Ю. Заковоротній, В. С. Майборода, О. А. Охріменко, В. С. Федоренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – № 1 (5). – С. 10-20.
Короткий огляд (реферат): Наукові основи технологічного регламенту вибору та призначення параметрів обробки при зубофрезеруванні базуються на основоположних теоретичних положеннях теорії про тертя, технологію машинобудування та теорію різання. Вперше науково обґрунтовано кут ковзання при пластичному відтисканні (передеформування) матеріалу, коли матеріал обтікає індентор (інструмент) без відокремлення від основної маси. Визначення мінімальних кутів ковзання при обробці зубчастих великомодульних коліс методом фрезерування, виходячи з фізико-хімічних процесів механіки тертя, дозволяє значно підвищити ефективність процесу формоутворення зубів та експлуатаційні властивості їх поверхонь. Викладено атомний підхід до процесів деформації та руйнування стружки при різанні. Опір пластичної деформації шару, що зрізається, залежить від типу кристалічної решітки оброблюваного матеріалу, його енергії дефекту упаковки та наявності домішок на межах зерен. Вплив цих факторів проявляється через види диссипативних структур, що формуються в процесі деформації шару, що зрізається і визначають її локалізацію.
The scientific foundations of the technological regulation for the selection and assignment of processing parameters during gear milling are based on the fundamental theoretical provisions of the friction theory, mechanical engineering technology and cutting theory. For the first time, the sliding angle was scientifically substantiated during plastic displacement (pre-deformation) of the material, when the material flows around the indenter (tool) without separation from the main mass. Determination of the minimum sliding angles during the processing of large-module gear wheels by milling, based on the physicochemical processes of friction mechanics, can significantly increase the efficiency of the tooth shaping process and the operational properties of their surfaces. An atomic approach to the processes of deformation and destruction of chips during cutting is presented. The resistance to plastic deformation of the cut layer depends on the type of crystal lattice of the processed material, its stacking fault energy, and the presence of impurities at the grain boundaries. The influence of these factors is manifested through the types of dissipative structures that are formed in the process of deformation of the cut layer and determine its localization.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2841-9455
orcid.org/0000-0001-6902-6928
orcid.org/0000-0002-5446-6987
DOI: doi.org/10.20998/2079-004X.2022.1(5).02
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57914
Розташовується у зібраннях:Вісник № 01. Технології в машинобудуванні

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2022_1_TVM_Klochko_Tekhnolohichni_peredumovy.pdf877,01 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.