Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57943
Title: Визначення хронотипу та розрахунок добових біоритмів людини
Authors: Глядя, Сергій Олександрович
Блещунова, Катерина Миколаївна
Борейко, Наталя Юріївна
Юшко, Олексій Володимирович
Keywords: методичні рекомендації; біологічні ритми; фізіологічні процеси; циркадні ритми; вимірювання температури тіла; хронотипи людини
Issue Date: 2022
Citation: Визначення хронотипу та розрахунок добових біоритмів людини [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. роботи для студентів НТУ "ХПІ" ден. форми навчання усіх спец. з дисципліни "Фізичне виховання" / розроб.: С. О. Глядя [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57943.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ". Запропоновано студентам провести дослідження з визначення хронотипу та розрахунку власних добових біоритмів. Матеріали практичної роботи дозволять студентам вивчити окремі закономірності здійснення процесів життєдіяльності організму людини. Аналіз отриманих матеріалів може слугувати основою у плануванні видів розумової та фізичної працездатності, занять фізичною активністю та спортом. Встановлено критерії оцінки виконання даної практичної роботи. Надано зразок структури практичної роботи (Додаток А).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57943
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Vyznachennia_khronotypu.pdf362,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.