Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57944
Title: Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів під робочою напругою
Authors: Загайнова, Олександра Анатоліївна
Мінченко, Андрій Анатолійович
Keywords: патент; корисна модель; електроенергетика; струм; гармоніки; обчислювальні операції
Issue Date: 2008
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 34311 Україна, МПК (2006) G01R 31/08. Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів під робочою напругою / Загайнова О. А., Мінченко А. А. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2008 02072 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів під робочою напругою, згідно з яким вимірюють струм в колі заземлення виводу від вимірювальної обкладки ізоляції кожного із трьох контрольованих об'єктів однієї напруги трифазної системи, множать при кожному контролі значення струму на відношення робочих фазних напруг при відсутності дефекту і при контролі і перевіряють відсутність струму дебалансу суми попередньо симетрованих перших гармонік струмів, отриманих в результаті операції множення, який відрізняється тим, що при відсутності дефекту розраховують відношення амплітуди першої гармоніки струму одного із об'єктів до амплітуди першої гармоніки струму кожного із двох інших об'єктів, запам'ятовують отримані результати як постійні коефіцієнти, на які множать при кожному контролі значення перших гармонік струмів зазначених вище двох об'єктів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57944
Appears in Collections:Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Zahainova_Patent_34311.pdf88,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.