Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57945
Title: Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів та вимірювальних трансформаторів струму під робочою напругою
Authors: Загайнова, Олександра Анатоліївна
Богатирьов, Ігор Миколайович
Мінченко, Анатолій Андрійович
Keywords: патент; корисна модель; електроенергетика; струм; гармоніки; обчислювальні операції
Issue Date: 2011
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 56978 Україна, МПК (2011.01) G01R 31/08. Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів та вимірювальних трансформаторів струму під робочою напругою / Загайнова О. А., Богатирьов І. М., Мінченко А. А. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2010 04400 ; заявл. 15.04.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб контролю діелектричних характеристик внутрішньої ізоляції конденсаторного типу вводів силових трансформаторів та вимірювальних трансформаторів струму під робочою напругою, по якому перевіряють у часі зміни потужності втрат в ізоляції контрольованого об'єкта як результат опосередкованих вимірювань, який визначається за результатами прямих вимірювань струму в колі заземлення виводу від вимірювальної обкладинки ізоляції об'єкта контролю і фазної напруги вказаного об'єкта, множення миттєвих значень струму на миттєві значення напруги та розрахунку середнього значення добутку за період промислової частоти, який відрізняється тим, що вимірюють навантаження і коефіцієнт потужності навантаження вимірювального трансформатора напруги, приєднаного до тієї ж фази системи шин, що і контрольований об'єкт, при відсутності дефекту і при контролі, розраховують його погрішності в напрузі і кутову, з компенсацією яких визначають фазну напругу об'єкта контролю і результат опосередкованих вимірювань потужності втрат, а також запам'ятовують значення робочої фазної напруги при відсутності дефекту та множать при кожному контролі результат опосередкованих вимірювань потужності втрат в ізоляції контрольованого об'єкта на квадрат відношення робочих фазних напруг при відсутності дефекту і при контролі.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57945
Appears in Collections:Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011_Zahainova_Patent_56978.pdf312,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.