Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57974
Title: Модель прогнозування поведінки покупця на основі технологій аналізу великих даних
Other Titles: Buyer behavior forecasting model based on big data analysis technologies
Authors: Іваницька, А. Ю.
Іванов, Д. Є.
Зубик, Л. В.
Keywords: прогнозування поведінки; технології аналізу великих даних; модулі підбору реклами; behavior prediction; big data analysis technologies; advertising selection modules
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Іваницька А. Ю. Модель прогнозування поведінки покупця на основі технологій аналізу великих даних / А. Ю. Іваницька, Д. Є. Іванов, Л. В. Зубик // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Інформатика та моделювання = Bulletin of the National Technical University "KhPI" Ser.: Information and Modeling : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2021. – № 2 (6). – С. 89-100.
Abstract: Виконано аналіз наявних методів та моделей формування рекомендацій для потенційного покупця у мережевих інформаційних системах з метою розробки ефективних модулів підбору реклами. Обґрунтовано ефективність використання технологій машинного навчання для аналізу преференцій користувачів на основі обробки даних про покупки, здійснені користувачами з подібним профілем. Запропоновано модель формування рекомендацій, основану на технології машинного навчання, перевірено її роботу на тестових наборах великих даних та виконано оцінку адекватності моделі на основі середньоквадратичного відхилення.
The analysis of the available methods and models of formation of recommendations for the potential buyer in network information systems for the purpose of development of effective modules of selection of advertising was executed. The efficiency of using machine learning technologies for the analysis of user preferences based on the processing of data on purchases made by users with a similar profile was substantiated. A model of recommendation formation based on machine learning technology was proposed, its work on test data sets was tested and the adequacy of the RMSE model was assessed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4803-2090
orcid.org/0000-0001-9956-6589
orcid.org/0000-0002-2087-5379
DOI: doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57974
Appears in Collections:Вісник № 02. Інформатика та моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_PIM_Ivanytska_Model.pdf473,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.