Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57978
Title: Характеристика медіапсихологічних якостей військового лідера
Authors: Ізбаш, С. С.
Черкашин, Андрій Іванович
Keywords: медіагігієна; інформаційна війна; якості військового лідера; сучасний військовий лідер; інформаційний вплив; командир; особистісні особливості командира; професіограма військового лідера; усвідомлене медіаспоживання; медіакомпетентність
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ізбаш С. С. Характеристика медіапсихологічних якостей військового лідера / С. С. Ізбаш, А. І. Черкашин // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 77-80.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57978
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Izbash_Harakterystyka_2021.pdf671,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.