Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57979
Title: Емоційний інтелект лідерів
Authors: Григорова, В. В.
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: емоційний інтелект; лідер; лідерство; самоконтроль; ефективне спілкування; розуміння емоцій; емоційний стан; діяльність лідера; імпульсивність; стресостійкість
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Григорова В. В. Емоційний інтелект лідерів / В. В. Григорова, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 73-75.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57979
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grygorova_Emotsiinyi_2021.pdf738,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.