Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57980
Title: Психологічні особливості образу учня у свідомості вчителів
Authors: Цема, Є. І.
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: особистість педагога; педагогічна діяльність; професійна педагогічна позиція; навчально-пізнавальні мотиви; навчальна діяльність; професійна позиція вчителя; перцептивні здібності педагогів; нестереотипна ідентифікація; стереотипне сприйняття учнів; педагогіка розуміння
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Цема Є. І. Психологічні особливості образу учня у свідомості вчителів / Є. І. Цема, Н. В. Підбуцька // Психологічний інструментарій розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика : зб. наук. пр. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2021 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 71-72.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57980
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsema_Psyhologichni_2021.pdf816,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.